WARUNKI KORZYSTANIA: INFORMACJA DOTYCZĄCA INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Informacje na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jest dostarczany „TAK JAK JEST” i bez żadnej gwarancji. Wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z informacji lub produktów na tej stronie spoczywa na czytelniku. PROTEIN SUPERSTORE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, KARNE LUB INNE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH), WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z DOSTĘPNOŚCIĄ, DZIAŁANIEM LUB WYKORZYSTANIEM INFORMACJI LUB PRODUKTÓW ZAWARTYCH LUB SPRZEDAWANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NAWET JEŚLI PROTEIN SUPERSTORE ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

SPECJALNE OFERTY

Od czasu do czasu dostępne są specjalne oferty cenowe na pojedyncze produkty, łączone lub łączone zamówienia na produkty. Cena promocyjna może być ceną obniżoną widoczną na stronie internetowej lub rabatem dostępnym tylko przy użyciu kodu promocyjnego udostępnianego wszystkim klientom za pośrednictwem naszego newslettera lub na naszej stronie na Facebooku. Oferty te są ściśle i wyłącznie ważne przez określony czas i nie można ich żądać z mocą wsteczną.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Na stronie internetowej Protein Superstore dostępne są linki do innych stron internetowych, które umożliwiają opuszczenie strony internetowej Protein Superstore. Witryny, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez Protein Superstore, a Protein Superstore nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze, ani za linki w witrynie, do której prowadzi łącze. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody.

ZNAKI TOWAROWE I INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Wszystkie nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUKTU

ZAWSZE NALEŻY ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA PRZED ROZPOCZĘCIEM LUB ZMIANĄ PROGRAMU ŻYWIENIA LUB TRENINGU. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE NALEŻY TRAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. NIE ODPOWIADAMY ZA SPOSÓB KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW W SPRZEDAŻY I ZAWSZE NALEŻY ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARSKIEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM SUPLEMENTACJI.

Produkty sprzedawane na tej stronie nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek schorzeniom. Indywidualne wyniki mogą się różnić. Wszystkie produkty należy stosować w połączeniu z rozsądną, wysokobiałkową dietą oraz intensywnym treningiem


Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach, kolory produktów mogą również różnić się od pokazanych na stronie.

Należy pamiętać, że chociaż wysyłamy towary na cały świat, obowiązkiem klienta jest sprawdzenie przepisów obowiązujących w danym kraju, aby upewnić się, że zakupione produkty są dozwolone w Twoim kraju, podczas gdy każdy sprzedawany przez nas produkt jest legalny w Wielkiej Brytanii, niektóre produkty mogą zostać uznane za nielegalne lub nieodpowiednie zwyczaje w innych krajach.

ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przeglądając lub kupując produkty na tej stronie, zgadzasz się zwolnić właściciela witryny, producenta produktu lub kogokolwiek powiązanego ze sprzedawanym produktem lub informacjami znalezionymi na tej stronie z wszelkich roszczeń finansowych lub prawnych. Tracisz wszelkie prawa do pozwania o wszelkiego rodzaju szkody, ponieważ potwierdzasz, że suplementy diety poprawiające wydajność lub cokolwiek innego znalezionego na tej stronie internetowej może mieć negatywne skutki uboczne, o których wiadomo lub nie są znane lub ujawnione.